کافه رستوران نیکافه

هفت سالگیمون مبارک

Feed you​r soul

     منو      

صبحانه

 بهت. کمک میکنه که یه روز عالی داشته باشی.       ۸   تا   ۱۲


نهار 

  توی برنامه هات خودتو به یه نهار خوشمزه دعوت کن.   ۱۲  تا  ۲۴

شام

 یه شام بی نظیر توی این فضای خودمونی لذت ببر.   ۱۲  تا  ۲۴

نوشیدنی

 احساس  بهاری که از نوشیدنیت میگیری.      ۸  تا  ۲۴

قهوه

 عطر قهوه و بودن توی یه دشت سر سبز.           ۸  تا  ۲۴  

دسر

 مزه بازی جذاب نیکافه ای،فقط برای تو.          ۸  تا  ۲۴   

خوشمزه باز هفته

         این همون خوشمزه ایه که شما  دوسش دارین و بیشترین سفارش رو به خودش اختصاص داده.


 های سامر ،
این قراره حسابی سوپرایزت کنه.

پُرطرفداران بار

  • چاکلت دیزرت ۱۲۵.۵ T

  • های مون ۱۱۵.۵ T

  • چیز کیک ۷۳.۵ T

پُرطرفداران غذا

  • چیکن پارمژان ۲۶۹.۵ T

  • اسموکد ساسج برگر ۲۷۸.۵ T

  • کوبانا بیکن ۲۲۴.۵ T

A healthy kitchen with local products. We’re constantly looking to propose new products and receipts. While respecting seasons' products and nature.

At the Bistro, you can expect a healthy kitchen on a daily basis.
Come and visit us for a Sunday brunch, healthy juices full of nutrition, or delicious cakes that satisfy your sweet tooth. And each day, you’ll discover our Today’s Special.